top of page

 Helseeffektene av Athletic Biotuning er multiple: 

• Sunnere kroppssammensetning; lavere fettprosent/økt muskelmasse/reduksjon av potensielt helsefarlig visceralt fett (innvendig bukfett). 

• Reversering av aldersbetinget fysisk forfall/bremsing av generell aldringsprosess.

• Styrket immunforsvar /Regenerering av immunceller.

• Forsterket proteinsyntese og dermed økt restitusjonsevne.   

• Økt hvileforbrenning = favorittmat kan nytes i større grad uten vektøkning!

• Økt autofagi (cellenes evne til å bytte ut slitte deler med nye friske deler)

• Økt naturlig produksjon av viktige anabolske hormoner for optimal kroppsammensetning og styrke.

• Høyere bentetthet/forebygger osteoporose.

• Forbedret, strammere hud/økt cellefornying gjennom autofagi/intracellulær detox.

• Økt motstand mot oksidativt stress. Demper inflammasjon/ betennelser.

• Bedret leddhelse/økt bevegelighet og stabilitet.

• Økt insulinsensivitet/ stabilisering av insulinnivå.

• Stabilisering av blodsukker.

• Økt generelt energinivå.

• Bedret/stabilisert stemningsleie.

• Redusert indre stress/bedret stresstolleranse.

• Bedret søvn.

 

Det anbefales medisinsk screening av blodverdier og generell helsesjekk før og underveis i Athletic Biotuning programmet.

Disclaimer:

Resultatene av Athletic Biotuning (ABT) vil variere fra person til person, avhengig av genetisk disposisjon, treningserfaring, helsetilstand, alder og personlig innsats. Tjenesten er ikke ment å skulle gi medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling av skader, lidelser eller sykdommer. Kunden er ansvarlig for konsekvensene av enhver underliggende sykdom eller skade, samt for eventuelle skader som måtte oppstå under utøvelsen av Athletic Biotuning. Selv om metodene som benyttes  i ABT ikke utgjør noen kjent økt helserisiko sammenlignet med annen trening og  kosthold, anbefales medisinsk screening av blodverdier og en generell helsesjekk med lege før du starter og underveis i Athletic Biotuning-programmet, som et forebyggende sikkerhetstiltak!

Trademark Copyright ©

The brand "Athletic Biotuning" and "athleticbiotuning.com" is protected by international trade mark copyright.

bottom of page