top of page
Anker 1

Opplever du at kroppen din har endret seg gjennom årene og ikke lenger holder tritt med din sporty identitetsfølelse eller har vektøkning, redusert fysisk funksjonsnivå, hyppige helseplager eller småskader begynt å begrense din livskvalitet eller din utfoldelse i dine favorittaktiviteter?

​Har du prøvd ulike metoder for å optimalisere din helse og utvikle en sunnere og mer atletisk kroppssammensetning, redusere din fettprosent eller bygge muskler, uten å lykkes med varige resultater som virkelig gjør en forskjell?

Har du tenkt at det skyldes dårlig genetikk, alder eller svak viljestyrke?

Sjansen er langt større for at sviktende resultater skyldes valg av kosthold- og treningsmetoder som i beste fall kun er symptombehandling med kortvarig effekt som ikke har noen som helst innvirkning på den underliggende, egentlige årsaken bak fysisk forfall og overvekt.

Har du fulgt standardiserte råd for god helse, vektmestring og reversering av fysisk forfall, har du sansynligvis prøvd:​

#  kalorirestriksjon

# spise ofte og lite

# Kardiobasert mosjon

Å be folk spise lite og ofte og jogge mer er råd det er veldig lett å se at ikke fungerer særlig bra i praksis for de aller fleste. Hadde metoden fungert bra og vært lett å følge hadde ikke fedme og overvektrelatert sykdom vært det største globale helseproblemet vi står overfor i dag. Rådene kan faktisk bidra til å gjøre det enda vanskligere å gjennopprette et velfungerende og selvregulerende stoffskifte og en helsefremmende slank kroppssammensetning.

Nyere, internasjonalt anerkjent forskning har avdekket at utvikling av usunt forhøyet fettprosent og redusert muskelmasse i de aller fleste tilfeller kun er synlige fysiske symptomer på en skjult underliggende systemisk hormonell ubalanse og resistens som har skapt kronisk forstyrrelse i kroppens naturlige appetittregulering, nedbremser stoffskiftet og hemmer muskelproteinsyntesen.

De standardiserte ernæringsrådene er i stor grad basert på befolkningsstudier som er flere tiår gamle og derfor ikke tar høyde for nyere forskningsfunn som kan ha stor betydning for folkehelsen. Innen skolemedisinen stilles det svært strenge dokumentasjonskrav til forskning og studier som danner grunnlaget for råd til befolkningen, noe som krever svært omfattende, langvarige og kostbare studier. Det er lett forståelig og betryggende at helsemyndighetene ønsker å være helt sikre på at metodene de anbefaler er trygge for befolkningen, men denne konservative holdningen innebærer at man ikke får dra nytten av nye forskningsoppdagelser og metoder fordi effekten ikke har blitt dokumentert i studier som tilfredstiller helsemyndighetenes svært strenge krav.

Det alle i dag ser ut til å være enige i, er at overvekt og inaktivitet er hovedårsak til livsstilssykdommer som diabetes 2, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og utvikling av livsstilsrelatert demens.

Medisinsk teknologiutvikling har gitt ny kunnskap

Som på andre felt, har det skjedd en enorm teknologisk utvikling også innen medisinske analysemuligheter de siste årene.  Dette har har ført til revolusjonerende forskningsfunn som har gitt oss en helt ny biologisk forståelse for hvordan livsstilsrelaterte hormonelle forstyrrelser og ubalanse er den underliggende, egentlige årsaken bak den helsetruende, gradvise økningen i kroppsfettprosent og reduksjon i musklemasse som over 50% av voksne i den vestlige verden opplever i dag, samt hvorfor kalorirestriksjoner i stedet for å gi varige resultater, ofte forsterker problemet. 

Ny teknologi har også avdekket noe som har vært ukjent helt til nylig; at muskler er endokrine organer med hormonproduserende kjertler som har en sterk regulatorisk innvirkning på stoffskiftet og kroppssammensetningen. Dette viser at musklene i tillegg til å være kroppens største lagringsplass for glykogen, også er hovedkatalysator for fettforbrenning. Dette betyr at jo større muskelmasse, jo kraftigere blir den hormonelle metabolske effekten og hvileforbrenningen. Disse nye oppdagelsene indikerer at liten og utrent muskelmasse er den vanligste hovedårsak til overvekt og dårlig metabolsk helse. Opprettholdelse av muskelmasse er derfor svært viktig for å kunne ivareta livsviktig restitusjonsevne ved alvorlig skade og sykdom med langvarig sengeleie og for å forebygge tap av funksjonsevne og tidlig biologisk aldring.

Hos friske normalvektige med et sunt kosthold fungerer appetittregulerende hormonelle prosesser som en selvregulerende termostat som søker mot homoestase. Det vil si at kroppen jobber for å opprettholde det genetisk bestemte settspunktet for kroppssammensetning og vekt. Sultfølelse oppstår når kroppen trenger næring til drift, restitusjon og vedlikehold og metthetsfølelse oppstår når kroppens reelle ernæringsbehov er dekket. Hos over 50% av befolkningen i den vestlige verden, er denne autoregulerende likevektmekanismen satt ut av spill, med helsereduserende overvekt som resultat. (Ref: Grehlin & Leptin explained)

 

Et moderne vestlig kosthold; en snarvei til tidlig fysisk forfall, fedme og diabetes 2...

Som kroppens øvrige organer, trenger også mage og tarmsystemet tid og ro til restitusjon for å klare å hente seg inn og fungere effektivt. Et moderne vestlig spisemønster med hyppig småspising fra morgen til kveld tar ikke hensyn til kroppens naturlige kronobiologiske* og aktivetsavhengige svært varierende ernæringsbehov. Dette gir ikke tarmene nok tid og ro til å klare å gjennopprette en balansert bakteriell tarmfloraen eller nok hormonell sensitivitetet dom er nødvendig for å kunne untnytte næringsstoffene i maten på en effektiv måte. Har du fulgt de standardiserte rådene om å spise lite og ofte over lang tid er sjansen stor for at du har utviklet en grad av resistens overfor hormonene som regulerer appetittfølelse, fettlagring og muskelproteinsyntesen (GLP-1/ghrelin/leptin/inulin). Dette kan føre til kronisk ubalanse og nedbremsning av stoffskiftet og tap av evnen til effektiv metabolsk fleksibilitet, den medfødte og svært viktige homoestatiske selvregulerende evnen til å hyppig svitsje over til å benytte kroppsfett som primær energikilde. Resultatet blir at kroppen venner seg til en avhengighet av hyppig småspising for å ha nok sukker i blodbanen for å holde energinivåene opp for å fungere bra fysisk og mentalt. Enkelt forklart har du gått fra å være en effektiv fettbrenner til å bli en karboavhengig sukkerbrenner. Kroppen forblir i en nærmest konstant energisparende fettlagringsmodus der kroppsvekten sakt men sikkert øker, selv om matinntaket reduseres. 

Langvarig stort kaloriunderskudd resulterer ofte i såkalt "starvation mode", noe som innebærer at kroppen kommer i et nødmodus der den brenner stadig færre kalorier jo mindre man spiser og etterhvert begynner å tappe aminosyrer fra musklene. Dette gir negativ innvirkning på fysisk og mental prestasjonsevne, humør og søvn og oppleves ubehagelig for de fleste. Summen av disse faktorene gjør metoden lite effektiv og vanskelig å følge og det er derfor svært få som klarer å opprettholde metoden som en varig livsstil. 

Utholdenhetstrening øker sultfølelsen og forbrenner hovedsakelig sukker lett tilgjengelig i blodbanen fra siste måltid i stedet for kroppsfett.

Er de nye appetitdempende slankemedisinene løsningen?

Har du vurdert de nye nye populære slankemedisinene som Ozempic eller Wegovy? De imiterer kroppens egne apettittregulerende hormoner (GLP-1 agonister) og har vist god effekt på vekttap. Problemet er at medisinene ikke kurerer de underliggende hormonelle forstyrrelsene som er den egentlig årsakene bak fedme, noe som innebærer at overvekten kommer raskt tilbake hvis medisineringen stoppes. Siden slankemedisinene reduserer sultfølelsen får mange problemer med å få i seg nok protein, noe som fører til et helsemessig svært uheldig tap av muskelmasse. En rekke ubehagelige, mer eller mindre alvorlige bivirkninger og høye kostnader gjør at de fleste som tar medisinene mot overvekt slutter før det har gått ett år. Mange opplever vektmestring enda vanskeligere og psykisk tungt å håndtere etter å ha sluttet medisineringen, særlig hvis man har blitt medisinert så lenge at muskelmassen er vesentlig redusert. I noen tilfeller er slankemedisinene det som skal til for å bryte en fastllåst hormonell ubalanse, men de bør altid kombineres med livstilsendringer med en langsiktig målsetning om å bli uavhengig av medisineringen.

 

Er det mulig å reversere hormonelle ubalanser uten medisiner?

De gode nyhetene er at nyere banebrytende forskning har ledet til utvikling av en alternativ og behagelig medikament-fri metode for bekjempelse av fedme og sviktende metabolsk helse og at det svært sjeldent er for sent å snu utviklingen.  Som andre fysiologiske kapasiteter som oksygenopptak, styrke og koordinasjon, kan også stoffskiftet, kroppens evne til å utnytte mat, trenes opp til å yte bedre. Dette kan gjøres ved å begynne å ernære kroppen slik den evolusjonsmessig er skapt for å bli ernært. 

Prisvinnende forskning* og overbevisende klinisk evidens fra internasjonalt ledende medisinske spesialister innen metabolsk helse har ført til utviklingen av Metabolicic Biotuning™ (MBT), en  kronobiologisk* livsstilsmetode som virker på et systemisk hormonelt nivå. Metoden resetter den hormonelle ubalansen som er den underliggende, virkelige årsaken bak gradvis vektøkning og prematurt fysisk forfall. Metoden har vist en signifikant effekt på fettforbrenning, muskelbygging og optimalisering av vitale helsebiomarkører.

MBT-metoden gjør det overraskende lett for folk flest å frigjøre ubenyttet genetiske potensiale for utvikling av en sunt slank, atletisk kropp og langsiktig helse, uansett alder og uten behov for å følge et strengt og kalorirestriktivt kosthold, ekstreme treningsopplegg eller medikamentell hormonterapi!

skjermbilde 2024-04-03 113956.png

Se hva Metabolic Biotuning har gjort for andre!:

Skjermbilde 2023-06-20 214741.png

Hvordan er det mulig? 

Metabolic Biotuning™ (MBT) er basert på prisvinnende forskning* innen kronobiologi* samt klinisk evidens fra en revolusjonerende medisinsk ernæringsmetode for medikament-fri reversering av metabolsk syndrom (pre-diabetes) og diabetes 2, utviklet av internasjonalt ledende spesialister innen feltet. Metoden har vist uventet signifikant reaktiverende effekt på metabolske og anabolske prosesser som regulerer kroppssammensetningen og vitale helse-biomarkører.

 

Inspirert av de imponerende kliniske resultatene, har norske ernæringsspesialiserte helsefagfolk videreutviklet og konvertert den medisinske ernæringsmetoden til en lavterskel, helsefremmende livsstilsmetode for folk flest.

Ernæringsbasert hormonell terapi

Metabolic Biotuning™ er spesielt utviklet for å stimulere på et sytemisk hormonelt nivå gjennom et kronobiologisk* ernæringsmønstert som:

1) Resetter appetittregulerende hormoner (grehlin/leptin/GLP-1) til å signalisere og sense sult- og metthetsfølelse som samsvarer med kroppens reelle energibehov for etablering og vedlikehold av genetisk betinget setpunkt for helsemessig idealvekt.

 

2)  Gjennoppretter autoregulerende metabolsk fleksibilitet, kroppens evolusjonsmessige medfødte evne til å hyppig slå over til forbrenning av lagret kroppsfett som primær energikilde

I kontrast til standardiserte kostholdsmetoder som mange opplever som restriktive og ubehaglige å følge, kan du med ABT-metoden spise deg helt mett av vanlig næringsrik mat du liker ved alle måltider samtidig som du utvikler og beholder en helsefremmende lav fettprosent når du har adaptert til det nye spisemønsteret. For de fleste tar denne tilvenningen ca. 2-4 uker. Etter adapsjonsfasen blir metoden gradvis mer metabolsk autoregulerende.

Når sultfølelsen igjen begynner å korrelere med kroppens reelle aktivitetsbetingede og døgnsykliske ernæringsbehov vil du oppleve at blodsukkerfall samt suget etter søtsaker og behovet for småspising mellom måltidene forsvinner. Dette er selve hovedsuksesskriteriet som gjør Metabolic Biotuning til en langsiktig livsstilsmetode som er lett og behagelig å følge og gir varige resultater. 

Effektene oppnås ved å sammensette måltidene basert på vanlig, primært uprossesert mat du liker, med fokus på å velge ingridienser med makronæringsmessig sammensetning tilpasset kroppens reelle aktivitetsbetingede og kronobilogiske svært varierende ernæringsbehov. Kronobiologisk adapsjon av makronæringstoffer kan i løpet av få uker vesentlig endre hvordan kroppen reagerer på mat og trening. 

Enkelt forklart;

Å gi kroppen HVA den trenger, NÅR den trenger det, forandrer ALT!

 

MBT-erenæringsguide og ABT-treningsguide gir detaljert veiledning i kosthold-, trening- og livsstilsstrategier og en grundig innføring og beskrivelse av Metabolic Biotuning-metoden

Trening

Hvis du ønsker å maksimere utvikling av en atletisk kroppsbygning og vektlegge økning og vedlikehold av muskelmasse og fysisk prestasjonsevne, har det blitt utviklet en Athletic Biotuning-styrketreningsprotokoll, spesielt designet for å forsterke de anabolt hormonstimulerende effektene av MBT-kostholdsprogrammet.

 

ABT-treningsprogrammene er skapt for å stimulere muskulær hypertrofi gjennom en unik kombinasjon av treningsteknikker for mekanisk tensjon og metabolsk stress i hver økt, en kombinasjon som uløser et kraftigere og mer langvarig proteinsyntesesignal og stimulerer produksjon av veksthormoner. I tillegg til å raskt skape ny muskulær hypertrofi (muskelvekst) og økt styrke, har metoden også vist seg spesielt effektiv for å bryte treningsplatåer med langvarig stagnasjon av fremgang i treningsresultater. 

Metabolic Biotuning helseeffekter:

•Økt insulinsensivitet og stabilisering av blodsukker

• Betydelig økt evne til å benytte lagret kroppsfett som primær enegikilde

 Forsterket proteinsyntese og økt restitusjonsevne

• Høyere hvileforbrenning

• Reduksjon av generell inflammasjon og lekkasje i tarm

• Reduksjon av potensielt helsefarlig kolesterol og visceralt fett (innvendig bukfett)

• Økt autofagi - cellenes evne til fornyelse av utslitte og syke deler

• Bedret leddhelse og økt bentetthet - forebygger osteoporose og brudd/skade

• Bedret søvn og reduksjon av oksidativt og indre stress

• Bedret/stabilisert energinivå og stemningsleie

​Er du klar for å gi din helse og kropp en ny start?

Vi kan gjøre det sammen!

 
Online coaching med erfarne norske fitness-fysioterapeuter spesialisert innen optimalisering av kroppsammensetning, metabolsk helse og fysisk prestasjonsevne.
screenshot_20201113_132316_com.dropbox_e
InShot_20201201_201144377~3_edited_edite

Contact:

Thank You for Your message!

Disclaimer:

Resultatene av Metabolic Biotuning (MBT) og Athletic Biotuning (ABT) vil variere  fra person til person, avhengig av genetisk disposisjon, treningsbakgrunn, helsetilstand, alder og personlig innsats. Tjenesten er ikke ment å skulle gi medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling av skader, lidelser eller sykdommer. Kunden er ansvarlig for konsekvensene av enhver underliggende sykdom eller skade, samt for eventuelle skader som måtte oppstå under utøvelsen av Athletic Biotuning. Selv om metodene som benyttes  i ABT ikke utgjør noen kjent økt helserisiko sammenlignet med andre trenings- og  kostholdsmetoder, anbefales medisinsk screening av blodverdier og en generell helsesjekk med lege før du starter og underveis i Athletic Biotuning-programmet, som et forebyggende sikkerhetstiltak!

Trademark Copyright ©

The brands "Athletic Biotuning" and  "Metabolic Biotuning" are protected by international trade mark copyright.

bottom of page