top of page

 Hvordan virker Athletic Biotuning? 

Athletic Biotuning™  (ABT) virker på et systemisk hormonelt nivå gjennom et fleksibelt, auto-regulerende kronobiologisk ernæringsmønster som tilpasser seg kroppens svært varierende, aktivitetsavhengige og døgnsykliske ernæringsbehov. Metoden stimulerer insulinsensitiviteten og reaktiverer og re-sensibiliserer reduserte metabolske og anabole prosesser som regulerer kroppssammensetning, immunforsvar og generelle helse-biomarkører tilbake mot yngre dagers langt mer effektive nivåer. Effekten kan forsterkes betydelig ved å kombinere ernæringsprogrammet med et spesialdesignet ABT lavvolum anabolt stimulerende styrketreningsprogram.

ABT forsterker proteinsyntesen og dermed restitusjonsevnen, samtidig som aktivering av kroppens «metabolske bryter» (metabolic switch) fremmer fettforbrenning gjennom syklisk, ketogen energiforsyning uten behov for en lavkarbo-diett.

 

Ernæringsmetodene som benyttes i Athletic Biotuning tillater at du kan spise deg helt mett av vanlig næringsrik mat du liker ved alle måltider uten vektøkning, NÅR du har adaptert til det nye spisemønsteret. For de fleste tar denne tilvenningen ca. 2-4 uker. Etter adapsjonsfasen blir metoden gradvis mer metabolsk autoregulerende. Dette betyr at sultfølelsen etter hvert vil korrelere med kroppens reelle aktivitetsbetingede og døgnsykliske ernæringsbehov. Du vil oppleve at blodsukkerfall samt suget etter søtsaker og behovet for småspising mellom måltidene forsvinner. Dette er selve hovedsuksesskriteriet som gjør Athletic Biotuning til en langsiktig livsstilsmetode som er lett og behagelig å følge og gir varige resultater. Dette i motsetning til kalorirestriksjonsdietter som oppleves som ubehagelige og som tilnærmet ingen klarer å følge permanent.

 

Athletic Biotuning er spesielt effektivt for kvinner og menn som har passert den "hormonelle gullalder" i 20-årene. Dette forklares med at yngre personer nyter godt av naturlig høy androgen og anabolsk hormonproduksjon, samt naturlig høy insulinsensitivitet og hvileforbrenning.

 

For de fleste starter reduksjon av styrke og muskelmasse allerede i midten av 20-årene hvis man ikke spesifikt trener og spiser optimalt for å forebygge forfall. Parallelt reduseres også forbrenningen med alderen, noe de fleste har erfart, da man ikke lenger kan spise like mye som tidligere uten å legge på seg. Summen av disse forandringene resulterer i en helsemessig uheldig vektøkning i form av økt fettprosent og redusert muskelmasse. Fysisk prestasjonsnivå og utholdenhet blir også deretter. Man opplever at kroppen føles tyngre, svakere, tregere, mindre utholdende og koordinasjonsevnen blir også dårligere. Risikoen for å pådra seg skader ved praktisering av sportsaktivitet man fint tålte i yngre dager, øker også betraktelig. Samlet sett et dårlig utgangspunkt for å få maksimal glede av en aktiv livsstil og sportslige aktiviteter man har lidenskap for, samt et dårlig utgangspunkt for helse, immunforsvar og overskudd generelt.

Ulikt alle andre fitnessdietter, kan du med Athletic Biotuning spise deg helt mett av vanlig, smakfull og næringsrik mat ved alle måltider uten vektøkning når du har adaptert til dette nye, autoregulerende spisemønsteret! Metoden forutsetter kun et normalt, variert og sunt kosthold med fokus på protein og makroernæringsmessig måltidssammensetning, samt at du spiser litt sjeldnere. Å spise sjeldnere vil bare føles behagelig når man venner seg til dette nye spisemønsteret med større, proteinrike måltider.

I ABT ernæringsguiden inngår detaljerte retningslinjer og beskrivelse av hvilken type mat og makronæringsstoffer som bør vektlegges til forskjellige tider av dagen tilpasset kroppens varierende, chronobiologiske og aktivitetsbetingede metabolske behov.

Athletic Biotuning bremser og kan også til en viss grad reversere kroppslig degenerativ aldring. Disse nedbrytende prosessene forsterkes av et moderne, vestlig spisemønster, der man nærmest kontinuerlig går med mat i mage og tarmsystemet. Dette spisemønsteret, med hyppig småspising fra morgen til kveld, sløver ned vitale metabolske prosesser. Årsaken til dette er at kroppen ikke trenger å holde insulinsensitivitet og metabolsk effektivitet oppe når den får stadig tilførsel av karbohydratrik næring. Dette signaliserer til kroppen at den skal utnytte næringen fra siste måltid som drivstoff og overskuddsenergien går til fettlagring.  Kroppen er veldig god til å tilpasse seg. Når den hyppig får tilført karbohydratrik mat trenger den ikke anstrenge seg for å benytte lagret kroppsfett som drivstoff. Dette setter kroppen i en tilnærmet permanent fettlagringsmodus.

Tradisjonell "bulking" og "deffing" er mindre effektivt jo eldre man er. Mange som prøver å bygge muskler har erfart at man ikke kan pressfore en over 30 år gammel kropp uten å øke mye i uønsket fettprosent. Denne old school tilnærmingen er fysisk og mentalt usunn og kan i verste fall resultere i insulinresistens, forhøyede LDL-kolestrolnivåer og øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. Med Athletic Biotuning kan du enkelt holde en sunn og atletisk lav fettprosent året rundt, uten stressende og ubehagelige slankekurer.

Sparebluss-fellen!

Slankedietter med fokus på et strikt fitnesskosthold og kalorirestriksjon er vanligvis i beste fall bare kortsiktig effektive. Årsaken til dette er todelt; Kroppen er smart og vil ganske snart registrere at den får tilført færre kalorier. Det får kroppen til å gå over i sparemodus, der hvileforbrenningen reduseres dramatisk. Dette innebærer at selv om du fortsetter å gi kroppen mindre og mindre mat, vil den forbrenne mindre og mindre fett. Resultatet blir også redusert muskelmasse. Den andre årsaken til lav, varig suksessrate ved tradisjonelle dietter, er at de aller fleste opplever dietter med fokus på kalorirestriksjon som ubehagelige og svært vanskelige å opprettholde som en varig livsstilsdiett. Sluttresultatet blir desverre ofte verre enn utgangspunket; redusert muskelmasse og en redusert hvileforbrenning ute av balanse, noe som gjør at du legger enda lettere på deg hvis/når du faller av dietten og er tilbake til sitt gamle spisemønster!

 Timing - nøkkelen til varig suksess! 

Kroppens celler har egne biorytmestyrte "klokker" i mitokondriene, der ulike prosesser svinger i sykluser med døgnrytmen. De skiftende, sykliske behovene styres av aktivitet/hvile/søvn og kroppens indre, døgnstyrte rytme (cirkadian rythm). Mat behandles derfor på ulik måte til forskjellige tider av døgnet samt etter aktivitetsnivå.

 

Å gi kroppen HVA den trenger, NÅR den trenger det, er en av de viktigste suksesskriteriene i Athletic Biotuning systemet.

 

Følger man de enkle, men svært effektive retningslinjene for kosthold i ABT-ernæringsguide, vil insulin- og blodsukkernivå holde seg svært stabilt utover dagen. De fleste opplever å få et betydelig mere stabilt, høyere fysisk og mentalt energinivå og konsentrasjonsevne enn de hadde tidligere, etter adapsjonsfasen på 2-6 uker ved implementering av ABT-metodene. Du unngår de typiske fallene i energi- og blodsukkernivå, som er typiske etter en karbohydratrik frokost, og insulinnivået holdes langt mere stabilt. Metoden får kroppen til å benytte ketoner frigitt fra egne fettreserver som energi. Dette gir en betydelig jevnere og mer langvarig tilgang til energi ut over dagen. Frigjøring av ketoner øker også utskillelsen av hormonelle signalstoffer som er beslektede med endorfiner. Disse er årsaken til at mange opplever et forhøyet og mer stabilt stemningsleie samt økt velværefølelse ved praktisering av intermitterende faste over tid.

Disclaimer:

Resultatene av Athletic Biotuning (ABT) vil variere fra person til person, avhengig av genetisk disposisjon, treningserfaring, helsetilstand, alder og personlig innsats. Tjenesten er ikke ment å skulle gi medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling av skader, lidelser eller sykdommer. Kunden er ansvarlig for konsekvensene av enhver underliggende sykdom eller skade, samt for eventuelle skader som måtte oppstå under utøvelsen av Athletic Biotuning. Selv om metodene som benyttes  i ABT ikke utgjør noen kjent økt helserisiko sammenlignet med annen trening og slankedietter, anbefales medisinsk screening av blodverdier og en generell helsesjekk med lege før du starter og underveis i Athletic Biotuning-programmet som et forebyggende sikkerhetstiltak som bør gjøres ved oppstart av alle trenings- og kostholdsregimer!

Trademark Copyright ©

The brand "Athletic Biotuning" and "athleticbiotuning.com" is protected by international trade mark copyright.

bottom of page