top of page

HVORDAN VIRKER ATHLETIC BIOTUNING?

 

For de fleste starter en negativ endring i kroppsammensetning i form av gradvis økning av fettprosent og reduksjon av muskelmasse allerede i midten av 20-årene hvis man følger ent standard moderne vestlig spisemønster.

Hvileforbrenningen reduseres med alderen, noe som fører til at man ikke lenger kan spise like mye som tidligere uten at fettprosenten øker. Proteinsyntesen blir også mindre effektiv med alderen, noe som ikke bare resulterer i redusert  muskelmasse, men også redusert bentetthet og styrke på skjelett, brusk, sener og ligamenter. Summen av disse forandringene resulterer i en helsemessig uheldig uvikling av kroppsammensetningen. Fysisk prestasjonsnivå og toleranse blir også deretter. Risikoen for å pådra seg mindre skader ved praktisering av aktiviteter man fint tålte i yngre dager, øker også betraktelig.

 
Den gode nyheten er at menneskekroppen er ekstremt tilpasningsdyktig og kan lett trenes til å fungere mer effektivt, også på et systemisk hormonelt nivå!

Athletic Biotuning™  (ABT) er  spesielt utviklet for å gjennopprette metabolsk og anabol hormonell effektivitet for å forebygge og reversere livsstilsrelatert fysisk forfall, forhøyet fettprosent og redusert muskelmasse.

Athletic Biotuning™  virker på et systemisk hormonelt nivå gjennom et fleksibelt, autoregulerende kronobiologisk* ernæringsmønster som tilpasser seg kroppens svært varierende, aktivitetsavhengige og døgnsykliske ernæringsbehov. ABT-metoden stimulerer sensitiviteten overfor insulin og appetittregulerende hormoner og reaktiverer livsstilspåvirkede nedsløvede metabolske og anabole prosesser som regulerer kroppssammensetning og generelle helse-biomarkører. Effekten kan forsterkes betydelig ved å kombinere ernæringsprogrammet med et ABT lavvolum anabolt stimulerende styrketreningsprogram, spesielt utviklet for å maksimere effekten av ernæringsprogrammet.

ABT-metoden forsterker og forlenger proteinsyntesen og dermed restitusjonsevnen, samtidig som aktivering av metabolsk svitsjing (kroppens "metabolske bryter") øker fettforbrenning gjennom ketogen energiforsyning uten behov for å følge en lavkarbo-diett.

 

ABT-metoden reaktiverer autoregulerende metabolsk fleksibilitet, en evne vi alle er født med, men de fleste av oss har mistet grunnet et moderne vestlig spisemønster der vi nærmest døgnkontinuerlig har mat i mage- og tarmsystemet. Autoregulerende metabolsk fleksibilitet betyr at det opprettes en balanse der kroppens appetittregulerende hormoner resettes til signalisere sultfølelse som korrelerer med kroppens reelle kaloribehov og den evolusjonære evnen til å hyppig slå over til bruk av lagret kroppsfett som hovedenergikilde reaktiveres.

 

Ulikt alle andre kostholdsmetode kan du med ABT-metoden spise deg helt mett av vanlig næringsrik mat du liker ved alle måltider uten vektøkning, NÅR du har adaptert til det nye spisemønsteret. For de fleste tar denne tilvenningen ca. 2-4 uker. Etter adapsjonsfasen blir metoden gradvis mer metabolsk autoregulerende.

Metabolsk autoregulerende betyr at sultfølelsen  samsvarer med kroppens reelle aktivitetsbetingede og døgnsykliske ernæringsbehov. Du vil oppleve at blodsukkerfall samt suget etter søtsaker og behovet for småspising mellom måltidene forsvinner. Dette er selve hovedsuksesskriteriet som gjør Athletic Biotuning til en langsiktig livsstilsmetode som er lett og behagelig å følge og gir varige resultater. Dette i motsetning til kalorirestriksjonsdietter som oppleves som ubehagelige å følge og derfor sjeldent gir varige resultater.

 

I ABT-ernæringsguiden finner du  detaljerte retningslinjer og beskrivelse av hvilken type mat basert på innhold av makronæringsstoffer som er gunstigst å velge til forskjellige tider av dagen tilpasset kroppens varierende, kronobiologiske og aktivitetsbetingede metabolske behov. Det er nettopp all næring kroppen får når den ikke trenger det som gradvis øker kroppsfettprosenten. Det er ikke total mengde kalorier men timingen som er mest utslagsgivende for hvordan kroppen håndterer næringen.

Athletic Biotuning bremser og kan også til en viss grad reversere livstilsrelatert prematur biologisk aldring. Disse nedbrytende aldringsprosessene forsterkes av et moderne, vestlig spisemønster, der man nærmest kontinuerlig går med mat i mage og tarmsystemet. Dette spisemønsteret, med hyppig småspising fra morgen til kveld, sløver ned vitale metabolske prosesser. Årsaken til dette er at kroppen ikke trenger å holde insulinsensitivitet og metabolsk effektivitet oppe når den får stadig tilførsel av karbohydratrik næring. Dette signaliserer til kroppen at den skal utnytte lett tigjengelig sukker i blodbanen fra siste måltid som drivstoff og overskuddsenergien går til fettlagring.  Kroppen er veldig god til å tilpasse seg. Når den hyppig får tilført karbohydratrik mat trenger den ikke anstrenge seg for å benytte lagret kroppsfett som drivstoff. Dette setter kroppen i en tilnærmet permanent fettlagringsmodus.

Tradisjonell "bulking" for å bygge muskler og "deffing" for å redusere fettprosenten er mindre effektivt jo eldre man er. Mange som prøver å bygge muskler har erfart at man ikke kan pressfore en over 30 år gammel kropp uten å øke mye i uønsket fettprosent. Denne old school tilnærmingen er fysisk og mentalt usunn og kan i verste fall resultere i insulinresistens, forhøyede LDL-kolestrolnivåer og øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. Med Athletic Biotuning kan du enkelt holde en sunn og atletisk lav fettprosent året rundt, uten stressende og ubehagelige slankekurer.

Athletic Biotuning ernæringsmetoder

Ernæringsmetodene som benyttes i Athletic Biotuning tilpasser seg kroppens skiftende metabolske behov i daglige mikrosykluser bestående av en kombinasjon av:

  • Færre, men større og proteinrike måltider som holder deg mett i lengre perioder og som gradvis eliminerer blodsukkerfall og sug etter karbohydrater og småspising mellom måltidene.

  • Kronobiologisk makronæringsadapsjon: måltidssammensetning bestående av normal, primært uprosessert mat der sammensetning av næringsstoffer tilpasses kroppens svært forskjellige aktivitetsbetingede og døgnsykliske behov

  • Flexi-faste; En gradvis introduksjon av en spesialutviklet, moderat form for intimiterende faste/ tidsbegrenset spising, 4-5 dager i uken

  • 1-2 favorittmat-dager i uken med rom for å nyte din mere kaloririke favorittmat, desserter og eventuelt øl og vin i moderate mengder (for nytelse og forebygging av "starvation mode"/metabolsk tilpasning og fettreduksjonsplatåer). I den innledende adapsjonsfasen kan du gjerne begrense favorittmat-inntaket og faste inntil sultfølelsen begynner å bli ubehagelig eller blodsukkerfall oppstår i 6-7 dager i uken hvis du vil raskest mulig komme ned i ønsket fettprosent.

 

Kombinasjonen av disse metodene reaktiverer redusert metabolsk hormonell sensitivitet og maksimerer din evne til å forbrenne fett og bygge muskler i korte micro-sykluser, flere ganger i uken.

 

ABT-metoden deles i 3 faser:
1. Adapsjonsfasen
2. Utviklingsfasen
3. Vedlikeholdsfasen

 

Adapsjonsfasen er den første fasen der kroppen din gradvis adapterer til det nye ernæringsmønsteret. Dette er den mest krevende fasen, der kroppen gjennomgår store hormonelle endringer for å tilpasse seg det nye ernæringsmønsteret, som gradvis vil gjøre kroppen langt mer effektiv til å benytte ketoner frigitt fra eget kroppsfett som drivstoff. Denne første fasen varer for de fleste fra 2-4 uker, avhengig av nåværende kosthold, generell fysisk form og genetisk disposisjon.

 

Utviklingsfasen er fasen der kroppen skal utnytte den økte hormonelle sensitiviteten og produksjonen som ble etablert i adapsjonsfasen, til å skape store fysiologiske endringer. Dersom du responderer som de fleste, vil din kroppssammensetningen allerede etter få uker vise synlige tegn til forandring. Gjennomfører du Athletic Biotuning styrketreningsprogrammet som anbefalt i tillegg, vil du helgardere deg for maksimal frigjøring av ditt genetiske potensiale for atletisk kroppssammensetning. Utviklingsfasen varer helt til du når din målsetning hva gjelder kroppssammensetning og fysisk form. 

 

Vedlikeholdsfasen begynner når du har nådd ditt mål eller når du har nådd ditt genetiske potensiale og over lang tid ikke lenger opplever noen videre utvikling. Det er nå du virkelig vil verdsette og nyte de fysiske og mentale energigivende positive effektene av denne nye selvregulerende måten å gi kroppen en langt mer biologisk gunstig tilpasset kombinasjon av næringsinntak og fasteperioder, der tarmsystemet og hormonelle prosesser får tid til å resensitivisere seg. En balansert kombinasjon av aktivitet, næringsinntak, restitusjon og faste gir tarmsystem og kropp ro til å vedlikeholde og fornye seg selv.

Sparebluss-fellen!

Slankedietter med fokus på et strikt kosthold og kalorirestriksjon er vanligvis i beste fall bare kortsiktig effektive. Årsaken til dette er todelt; Kroppen er smart og vil ganske snart registrere at den får tilført færre kalorier. Det får kroppen til å gå over i sparemodus, der hvileforbrenningen reduseres dramatisk. Dette innebærer at selv om du fortsetter å gi kroppen mindre og mindre mat, vil den forbrenne mindre og mindre fett. En svært uheldig konsekvens av langvarig stort kaloriunderskudd er tap av muskelmasse, kroppens største og viktigste lagringsmedium for glukose og ansett som "livets organ" som beskytter mot livstruende systemisk svikt ved alvorlig sykdom. En annen årsak til lav langsiktig suksessrate ved tradisjonelle dietter, er at de aller fleste opplever kalorirestriksjonsdietter som ubehagelige og svært vanskelige å opprettholde som en varig livsstilsdiett. Sluttresultatet blir desverre ofte verre enn utgangspunket; redusert muskelmass, redusert hvileforbrenning og økt hormonell ubalanse, noe som gjør at du legger enda lettere på deg hvis/når du faller av dietten og er tilbake til ditt gamle spisemønster!

 Timing - nøkkelen til varig suksess! 

Kroppens celler har egne biorytmestyrte "klokker" i mitokondriene, der ulike prosesser svinger i sykluser med døgnrytmen, styrt av en sentral biologisk klokke i hypofysen i mellomhjernen. De skiftende, sykliske behovene påvirkes av aktivitet/hvile/søvn og kroppens indre, døgnstyrte rytme (cirkadian rythm). Mat behandles derfor på ulik måte til forskjellige tider av døgnet samt etter aktivitetsnivå.

 

Å gi kroppen HVA den trenger, NÅR den trenger det, er en av de viktigste suksesskriteriene i Athletic Biotuning systemet.

 

Følger man de enkle, men svært effektive retningslinjene for kosthold i ABT-ernæringsguide, vil insulin- og blodsukkernivå holde seg svært stabilt utover dagen. De fleste opplever å få et betydelig mere stabilt, høyere fysisk og mentalt energinivå og konsentrasjonsevne enn de hadde tidligere, etter adapsjonsfasen på 2-6 uker ved implementering av ABT-metodene. Du unngår de typiske fallene i energi- og blodsukkernivå, som er typiske etter en karbohydratrik frokost, og insulinnivået holdes langt mere stabilt. Metoden får kroppen til å benytte ketoner frigitt fra egne fettreserver som energi. Dette gir en betydelig jevnere og mer langvarig tilgang til energi ut over dagen. Frigjøring av ketoner øker også utskillelsen av hormonelle signalstoffer som er beslektede med endorfiner. Disse er årsaken til at mange opplever et forhøyet og mer stabilt stemningsleie samt økt velværefølelse ved praktisering av intermitterende faste over tid.

ER "BODY RECOMPOSITION" VIRKELIG MULIG? - LOV OM ENERGIKONVERTERING 

Mange ernærings- og treningseksperter hevder fortsatt at muskelvekst og fettreduksjon på samme tid er fysisk umulig for andre enn utrente eller overvektige personer. Dette begrunnes i termodynamikkens lov om energikonvertering. Enkelt forklart sier termodynamikkens lov at for å gå ned i vekt og redusere fett må du ha kaloriunderskudd og for å bygge muskler må du ha kalorioverskudd. Det grunnleggende i denne teorien er sant, men siden muskelfiber og fettvev reguleres og ernæres av totalt separate prosesser i kroppen, er kalorikravet for endring av muskel- og fettmasse uavhengig av hverandre. Dette kalles energipartisjonering( kalorifordeling).

 

Å bygge muskler er en anabolsk prosess som bortsett fra protein, mikronæringsstoffer og vann trenger kalorier for å skje.

 

Disse kaloriene kan komme fra 3 kilder:

# Fra glykogen (sukker) og triglyserider (fett) i blodbanen

# Fra glykogenlagre i cellene og leveren

# Fra ketoner fra lagret kroppsfett

 

Glukose og fett er ikke-essensielle næringsstoffer som kan lages av kroppen selv, så lenge du spiser nok proteinrik mat. Hvis du ikke spiste annet enn protein, ville kroppen din omdanne det glykogenet og fettet den trenger for metabolske prosesser og hjernefunksjon gjennom glukoneogenese og lipidproteinkonvertering. Selv om du har svært lav kroppsfettprosent, har du nesten ubegrenset energi tilgjengelig for å bygge muskler og alle andre fysiske behov i det lagrede kroppsfettet ditt.

 

Tradisjonell "bulking" for å maksimere bygging av muskler og påfølgende perioder med "deffing" for å redusere fettprosenten, er mindre effektivt jo eldre du er. Å prøve å press-fore kroppen til å bygge muskler uten å legge på seg mye uønsket fett er nesten umulig etter å ha passert den "hormonelle gullalder" i 20-årene. Denne gammeldagse tilnærmingen er ved siden av å være mentalt krevende, også usunn og kan i verste fall produsere insulinresistens, forhøyede LDL-kolestrolnivåer og øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

 

Konklusjonen:

Ja, du kan bygge rikelig med muskler ved et kaloriunderskudd! Det kan ta litt lengre tid, men sluttresultatet blir det samme, OG, du unngår den usunne og for mange, mentalt krevende fettøkningen du vil oppleve ved lange perioder i kalorioverskudd i forsøk på å øke muskelmassen. Med Athletic Biotuning kan du enkelt bygge muskler og utvikle og opprettholde en atletisk kroppssammensetning året rundt uten kalorirestriksjonsdietter og avkall på å nyte livets goder!

Athletic Biotuning er spesielt effektivt for kvinner og menn som har passert den "hormonelle gullalder" i 20-årene. Dette forklares med at yngre personer nyter godt av naturlig høy androgen og anabolsk hormonproduksjon, samt naturlig høy insulinsensitivitet og hvileforbrenning.

Disclaimer:

Resultatene av Athletic Biotuning (ABT) vil variere fra person til person, avhengig av genetisk disposisjon, treningserfaring, helsetilstand, alder og personlig innsats. Tjenesten er ikke ment å skulle gi medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling av skader, lidelser eller sykdommer. Kunden er ansvarlig for konsekvensene av enhver underliggende sykdom eller skade, samt for eventuelle skader som måtte oppstå under utøvelsen av Athletic Biotuning. Selv om metodene som benyttes  i ABT ikke utgjør noen kjent økt helserisiko sammenlignet med annen trening og slankedietter, anbefales medisinsk screening av blodverdier og en generell helsesjekk med lege før du starter og underveis i Athletic Biotuning-programmet som et forebyggende sikkerhetstiltak som bør gjøres ved oppstart av alle trenings- og kostholdsregimer!

Trademark Copyright ©

The brand "Athletic Biotuning" and "athleticbiotuning.com" is protected by international trade mark copyright.

bottom of page