top of page
Ny medisinsk analyseteknologi har ført til revolusjonerende forskningsfunn som
viser at muskulatur er et hormonproduserende endokrint organ som i stor grad påvirker reguleringen av kroppsammensetningen og metabolsk helse. 

Disse forskningsoppdagelsene har gitt en helt ny biologisk forståelse for at utvikling av usunt forhøyet fettprosent kun er et fysisk symptom på en underliggende systemisk hormonell ubalanse.

hvordan kroppsammensetningen og metabolsk helse i stor grad påvirkes av muskelmassens størrelse og utvikling av usunt forhøyet fettprosent kun er et fysisk symptom på en underliggende systemisk hormonell ubalanse
viser 

Disse forskningsoppdagelsene viser at kroppsammensetningen og metabolsk helse i stor grad påvirkes av muskelmassens størrelse og 

Overbevisende klinisk evidens har vist at disse hormonelle stoffskifteprosessene lett kan påvirkes og trenes opp til å gjennoppta langt høyere effektivitet gjennom å tilpasse ernæring og aktivitet til kroppens reelle, 
kronobiologiske* skiftende behov. Dette har ledet til utviklingen av Athletic Biotuning (ABT), en revolusjonerende livsstilsmetode som virker på et systemisk hormonelt nivå. 

ABT-metoden gjennoppretter autoregulerende metabolsk fleksibilitet og homostatisk balanse i appetittregulerende hormonelle prosessser, fullsendig uten behov for medisinering. Effektene oppnås gjennom en unik kombinasjon av et
kronobiologisk* adaptert ernæringsmønster og et anabolt stimulerende lavvolum ABT-styrketreningsprogram.

Investerer du 5 minutter i å lese videre kan det få livsendrende innvirkning på hvordan din helse, kroppssammensetning og fysiske kapasitet utvikler seg for resten av ditt liv!
Athletic Biotuning is a game-changing chronobiologic* lifestyle method that ​ makes it unprecedentedly easy for most people at any age to develop and sustain a health promoting lean athletic body composition and optimize longeveity health biomarkers.
reverse physical decay and overweight and develop an a lean
reduce and contol body weight

reactivate lost metabolic flexibility, significantly  and lifestyle related reverse fallen metabolic and anabolic hormonal efficiency and imbalances responsible for
lifestyle related premature biologic aging, physical decay and obesity
Athletic Biotuning is a game-changing chronobiologic* lifestyle method that ​ makes it unprecedentedly easy for most people at any age to reverse metabolic and anabolic hormonal imbalances responsible for lifestyle related premature biologic aging, physical decay and obesity.
Athletic Bio
tuning is a game-changing chronobiologic* lifestyle method that ​ reactivates metabolic flexibility7switching and reverses metabolic and anabolic hormonal imbalances responsible for lifestyle related premature biologic aging, physical decay and obesity.
 
makes it unprecedentedly easy for most people at any age to

Athletic Biotuning
is a game-changing chronobiologic* lifestyle method that ​ makes it unprecedentedly easy for most people at any age to reverse lifestyle related premature biologic aging, physical decay and obesity.
metabolic and anabolic hormonal imbalances responsible for


Based on award-winning science research and impressive clinical evidence, the ABT-method is a game-changing new tool for rejuvenating body recomposition and longevity health optimization.
In contrast to other health & fitness methods out there, Athletic Biotuning is easy and pleasant to follow;


Appetite hormone rebalancing
&
Metabolic Flex
ibility reset
online coaching in
Nutritional Hormonal Reset
for life-changing natu
ral optimization of body composition, physical performance and longevity health at ANY age!

Revolutionary chronobiologic* lifestyle method reactivates:
# Metabolic Flexibility 
# Anabolic efficiency
# Insulin sensitivity
# Hunger reduction through reset
of hormonal appetite balance
online coaching i
Ernæringsbasert hormonell rebalansering
for livsendrende optimalisering av kroppsammensetning. fysisk ytelsesevne og langsiktig helse
Revolusjonerende kronobiologisk* livsstilsmetode reaktiverer:
​# Metabolsk Fleksibilitet 
# A
nabol effektivitet
# Insulinsensitivitet

# Redusert sultfølelse gjennom reaktivering av 
appetittregulerende hormonell balanse
Online coaching by Health Professionals
LIFE-CHANGING
HEALTH & BODY COMPOSITION RESET

made easy and sustainable at any age by new revolutionary chronobiologic* lifestyle method

What is your main goal?: 

Athletic Body Recomposition & Physical performance

# Build muscle & reduce body fat

# Reverse physical decay

# improve physical performance

# Anabolic enhancing nutrition

Protein synthesis optimization

# Unique anabolic training protocol

# Longevity Health optimization

Body Fat Reduction & Longevity Health Optimization

# Metabolic Flexibility reactivation

# Insulin sensitivity reset

# Hormonal appetite reset

# Internal/visceral fat reduction

# Muscle maintaining protein focus

# Reduction of harmful Cholesterol

# Health biomarker optimization

Metabolic Health

Hormonal Reset

# Anabolic enhancing nutrition

Protein synthesis optimization

# Unique anabolic training protocol

Physical

Performance

# Metabolic Flexibility Reactivation 

# Increase muscle mass

# Performance training

# Mobility training

Body Fat Reduction

& Longevity Health

 # Hormonal appetite reset

# Metabolic Flexibility Reactivation

# Maintain muscle mass

# Longevity Health optimization

bottom of page