top of page
Anker 1

Har du prøvd ulike metoder for å optimalisere din helse, redusere kroppsfettprosenten eller øke muskelmassen, uten å lykkes med varige resultater? 

Du er ikke alene! 

 

Har du tenkt at manglende resultater skyldes alder, dårlig genetikk eller svak viljestyrke?

Sjansen er større for at du er utsatt for feilinformasjon!

Offentlige helsemyndigheters standardiserte råd for god helse, vektmestring

og reduksjon av overvekt har i flere tiår vært, og er fortsatt:

#  kalorirestriksjon

# spise lite og ofte

# magre lettprodukter

# mindre fett og sukker

# mer frukt og kornprodukter

# utholdhetstrening

 

Å be folk spise lite, magert og ofte og trene mer er råd det er lett å se ikke fungerer særlig bra i praksis. Hadde metoden fungert bra hadde ikke fedme og overvektrelatert sykdom vært det største globale helseproblemet vi står overfor i dag.

 

Å spise mindre og trene mer kan ha en kortsiktig vektreduserende effekt, men det har ingen effekt på den underliggende egentlige årsaken til fedme og sviktende metabolsk helse!

Nyere internasjonalt anerkjent forskning understøttet av entydig overbevisende klinisk evidens har gitt en helt ny forståelse for hva som egentlig forårsaker fedme og tap av muskelmasse og hvorfor ikke kalorirestriksjon og trene mer gir noen varig effekt. Forskningen viser at forhøyde nivåer av kroppsfett kun er et fysisk symptom på en underliggende systemisk hormonell ubalanse. Denne ubalansen fører til redusert sensitivitet overfor methetssignaliserende hormoner og insulin samt tap av metabolsk fleksibilitet, kroppens medfødte evne til å effektivt veksle mellom energikilder og hyppig prioritere lagret kroppsfett som primær energikilde.

Hos friske normalvektige med et sunt kosthold fungerer appetittregulerende hormonelle prosesser som en selvregulerende termostat som sørger for att det oppstår sultfølelse når kroppen trenger næring til å drift, restitusjon og vedlikehold og signalisering av metthetsfølelse samsvarer med kroppens reelle ernæringsbehov slik at det genetisk bestemte homestatiske settpunkt for kroppsvekt opprettholdes. Hos overvektige er denne autoregulerende mekanismen satt ut av spill grunnet redusert sensitivitet overfor insulin og metthetshormonet leptin.

(Link: Grehlin & Leptin explained)

 

Et moderne vestlig kosthold; en metabolsk katastrofe...

Et moderne vestlig spisemønster med hyppig småspising fra morgen til kveld fører til at man nærmest døgnkontinuerlig har mat i mage og tarmsystemet og gir en tilnærmet konstant tilgang på lett utnyttbar energi i form av sukker i blodbanen fra siste måltid. Dette gjør at tarmene aldri få tid til

å resensitivisere seg og gjennoppbygge en sunn tarmflora for å kunne håndtere neste måltid på en effektiv måte. Det gir insulinresistens og økt generell inflamasjon med det resultat at kroppen svært sjeldent slår over til forbrenning av lagret kroppsfett som energikilde. Kroppen forblir i en tilnærmet permanent fettlagringsmodus, uavhengig av hvor lite man spiser og det oppstår en avhengighet av hyppig tilførsel av karbohydratrik mat for å holde energinivået oppe og unngå blodsukkerfall

Å forsøke å sultefore fettcellene ved å spise mindre og magrere mat blir derfor kun symptombehandling som skaper ubehagelig sultfølelse og blodsukkerfall. Det blir en kamp de fleste gir opp over tid og som har null effekt på de underliggende hormonelle årsakene bak gradvis økene fettprosent. Langvarig stort kaloriunderskudd kan faktisk forverre situasjonen, da det svært ofte resulterer i en nedbremsing av stoffskiftet, såkalt "starvation mode", noe som innebærer at kroppen kommer i et nødmodus der den brenner stadig færre kalorier jo mindre man spiser og etterhvert begynner å tappe aminosyrer fra musklene. Dette fører til svært uheldig tap av muskelmasse bremser videre vektreduksjonen, selv om man forsøker å ytteligere begrense matinntaket.

 

Utholdenhetstrening forbrenner hovedsakelig sukker lett tilgjengelig i blodbanen fra siste måltid i stedet for kroppsfett, i tillegg til å øke sultfølelsen. Langvarig stort kaloriunderskudd har også negativ innvirkning på mental ytelse, humør og søvn og oppleves ubehagelig for de fleste. Summen av disse faktorene gjør metoden vanskelig å følge og det er derfor svært få som klarer å opprettholde metoden som en varig livsstil. Dette er hovedårsakene til at suksessraten er så lav som den er.

Er de nye appetitdempende slankemedisinene løsningen?

Har du vurdert de nye nye populære slankemedisinene som Ozempic eller Wegovy? De imiterer kroppens egne apettittregulerende hormoner (GLP-1 agonister) og har vist god effekt på vekttap. Problemet er at medisinene ikke kurerer de underliggende hormonelle forstyrrelsene som er den egentlig årsakene bak fedme, noe som innebærer at overvekten kommer raskt tilbake hvis medisineringen stoppes. En rekke ubehagelige, mer eller mindre alvorlige bivirkninger og høye kostnader gjør at de fleste som tar medisinene mot overvekt slutter før det har gått ett år. Mange opplever vektmestring enda vanskeligere og psykisk tungt å håndtere etter å ha sluttet medisineringen.  

 

Er det mulig å reversere hormonelle ubalanser uten medisiner?

Prisvinnende forskning* og overbevisende klinisk evidens fra internasjonalt ledende medisinske eksperter innen metabolsk helse, har vist at kroppssammensetningen reguleres av hormonelle prosesser som kan trenes og resettes til å fungere langt mer effektivt gjennom et kronobiologisk* spisemønster.

 

Disse banebrytende oppdagelsene har ført til utviklingen av Athletic Biotuning™ (ABT), en medikamentfri ernæringsbasert terapeutisk livsstilsmetode som virker på et systemisk hormonelt nivå. I motsetning til standardmetoder for vektmestring som kun har effekt på symptomene, resetter Athletic Biotuning™ de hormonelle ubalansene som er den underliggende, virkelige årsaken bak fedme og metabolske forstyrrelser. Metoden har en signifikant effekt på fettforbrenning, muskelbygging og optimalisering av vitale helsebiomarkører.

ABT-metoden gjør det overraskende lett for folk flest å reversere fysisk forfall og frigjøre ubenyttet genetiske potensiale for utvikling av en sunt slank, atletisk kropp og god langsiktig helse, uansett alder og uten behov for å følge et strengt og kalorirestriktivt kosthold, ekstreme treningsopplegg eller medikamentell hormonterapi!

Skjermbilde 2023-06-25 153656.png

Se hva Athletic Biotuning har gjort for andre!:

Skjermbilde 2023-06-20 214741.png

Hvordan er det mulig? 

Athletic Biotuning™ (ABT) er basert på prisvinnende forskning* innen kronobiologi* samt klinisk evidens fra en revolusjonerende medisinsk ernæringsmetode for medikament-fri reversering av metabolsk syndrom (pre-diabetes) og diabetes 2, utviklet av internasjonalt ledende spesialister innen feltet. Metoden har vist uventet signifikant reaktiverende effekt på metabolske og anabolske prosesser som regulerer kroppssammensetningen og vitale helse-biomarkører.

 

Inspirert av de imponerende kliniske resultatene, har norske ernæringsspesialiserte helsefagfolk videreutviklet og konvertert den medisinske ernæringsmetoden til en lavterskel helsefremmende livsstilsmetode for folk flest.

Ernæringsbasert hormonterapi

for reaktivering av autoregulerende metabolsk fleksibilitet

Det kronobiologiske* ernæringsmønstert som benyttes i ABT-metoden er spesielt utviklet for å stimulere på et systemisk hormonelt nivå for å påvirke de underliggende egentlige årsakene til at stoffskiftet har kommet ut av balanse, med gradvis vektøkning og prematurt fysisk forfall som resultat. 

En av de viktigste effektene av Metabolic Biotuning er reaktivering av autoregulerende metabolsk fleksibilitet, noe som betyr at den evolusjonære evnen til å hyppig slå over til bruk av lagret kroppsfett som primær energikilde reaktiveres og effekten av metthetshormonene grehlin & leptin resettes til å korrelere med kroppens reelle energibehov.

 

Ulikt alle andre kostholdsmetode kan du med ABT-metoden spise deg helt mett av vanlig næringsrik mat du liker ved alle måltider samtidig som du utvikler og beholder en helsefremmende lav fettprosent når du har adaptert til det nye spisemønsteret. For de fleste tar denne tilvenningen ca. 2-4 uker. Etter adapsjonsfasen blir metoden gradvis mer metabolsk autoregulerende.

Når sultfølelsen begynner å korrelere med kroppens reelle aktivitetsbetingede og døgnsykliske ernæringsbehov vil du oppleve at blodsukkerfall samt suget etter søtsaker og behovet for småspising mellom måltidene forsvinner. Dette er selve hovedsuksesskriteriet som gjør Athletic Biotuning til en langsiktig livsstilsmetode som er lett og behagelig å følge og gir varige resultater. 

Effektene oppnås ved å sammensette måltidene basert på vanlig, primært uprossesert mat du liker, med fokus på å velge ingridienser med makronæringsmessig sammensetning tilpasset kroppens reelle aktivitetsbetingede og kronobilogiske svært varierende ernæringsbehov. Kronobiologisk adapsjon av makronæringstoffer kan i løpet av få uker vesentlig endre hvordan kroppen reagerer på mat og trening.

Enkelt forklart;

Å gi kroppen HVA den trenger, NÅR den trenger det, forandrer ALT!

Trening

Hvis du ønsker maksimere utvikling av atletisk kroppsbygning og vektlegge økning og vedlikehold av muskelmasse, har det blitt utviklet en ABT-styrketreningsprotokoll, spesielt designet for å forsterke de anabolt hormonstimulerende effektene av ABT-kostholdsprogrammet.

Treningsmetoden er skapt for å stimulere muskulær hypertrofi gjennom en unik kombinasjon av treningsteknikker for mekanisk tensjon og metabolsk stress i hver økt, en kombinasjon som uløser et kraftigere og mer langvarig proteinsyntesesignal. I tillegg til å raskt skape ny muskelvekst også har vist seg spesielt effektiv for å bryte treningsplatåer med langvarig stagnasjon av fremgang i treningsresultater. 

Athletic Biotuning helseeffekter:

• Økt insulinsensivitet og stabilisering av blodsukker

 Forsterket proteinsyntese og økt restitusjonsevne

• Høyere hvileforbrenning og økt evne til å slå over på forbrenning av kroppsfett som primær enegikilde

• Reduksjon av inflammasjon/betennelser og oksidativt stress

• Reduksjon av LDL kolesterol og potensielt helsefarlig visceralt fett (innvendig bukfett)

• Økt regenerering av immunceller/styrket immunforsvar

• Økt autofagi - cellenes evne til fornyelse av utslitte og syke deler

• Bedret leddhelse og økt bentetthet - forebygger osteoporose og brudd/skade

• Bedret/stabilisert energinivå og stemningsleie

• Bedret søvn/reduksjon av indre stress

Online coaching med norsk helsepersonell spesialisert innen optimalisering av kroppsammensetning, metabolsk helse og fysisk prestasjonsevne.

VI KAN GJØRE DETTE SAMMEN!

screenshot_20201113_132316_com.dropbox_e
screenshot_20201012_152615_edited.jpg
InShot_20201201_201144377~3_edited_edite

Contact:

Thank You for Your message!

Disclaimer:

Resultatene av Metabolic Biotuning (MBY) og Athletic Biotuning (ABT) vil variere  fra person til person, avhengig av genetisk disposisjon, treningsbakgrunn, helsetilstand, alder og personlig innsats. Tjenesten er ikke ment å skulle gi medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling av skader, lidelser eller sykdommer. Kunden er ansvarlig for konsekvensene av enhver underliggende sykdom eller skade, samt for eventuelle skader som måtte oppstå under utøvelsen av Athletic Biotuning. Selv om metodene som benyttes  i ABT ikke utgjør noen kjent økt helserisiko sammenlignet med annen trening og  kosthold, anbefales medisinsk screening av blodverdier og en generell helsesjekk med lege før du starter og underveis i Athletic Biotuning-programmet, som et forebyggende sikkerhetstiltak!

Trademark Copyright ©

The brand "Athletic Biotuning" and "athleticbiotuning.com" is protected by international trade mark copyright.

bottom of page